Ubicació

On estem?

Batea, situada al sud de Catalunya, comarca de la Terra Alta, una de les quatre que formen les Terres de l'Ebre, a 400m respecte el nivell del mar. És un referent format entre turons, valls i planes. Un paratge espectacular on la vinya es planta en terrasses naturals, terrenys molt permeables que permeten un bon drenatge.